Fyrlingen

Dynamics AX

Ett kännetecken för Dynamics AX är påverkbarhet och anpassbarhet. Läs mer via länken: Dynamics AX.

Vi har kompetens Inom området Dynamics AX  och är certifierade för:

¨ Finance.

¨ Trade and Logistics.

¨ Project.

¨ Human Resources.

Vi samverkar med andra experter på Dynamics AX genom nätverket Daxnet. För att få veta mer använd länken Daxnet.se.