Fyrlingen

Horisonten

Horisonten kan beskrivas som ett applikationsinriktat verktyg för att konstruera tillämpningar främst inom ekonomiområdet. Med hjälp av Horisonten konstruerar man system som upplevs som skräddarsydda.  Horisonten är gjort för IBMs största datorer oprativsystemet z/OS (tidigare kallat MVS) och använde från start CICS för skärmhantering och VSAM för filhantering. Nu kan man också använda Horisonten som applikationsserver med Windows och Internet Explorer som användargränssnitt.

Kännetecknande för Horisonten är påverkbarhet och anpassbarhet.

Vid konstruktion av tillämpningar med hjälp av Horisonten börjar man med att bestämma sig för datamodellens innehåll och utformning. Därefter går man vidare och bestämmer in– och utdata samt bearbetningar i tillämpningen. Grunden för konstruk-tionsarbetet bör vara processbeskrivningar som speglar organisationens arbete och systembehov.

Inom Fyrlingen tycker vi att en av fördelarna med Horisonten är att vi har möjlighet att ta ansvar för hela konstruktionen från ”ax till limpa”. Kompletterande kunskap t.ex. i form av t.ex. programmering för weblösningar och upprättande av driftrutiner (JCL) behövs men som regel i begränsad omfattning. Med hjälp av tekniken i Horisonten är det möjligt för oss som applikationsinriktade konsulter att skapa ”skräddarsydda” tillämpningar.

Horisonten används och har använts företrädesvis av mycket stora organisationer med många användare Eftersom antalet installationer av z/OS minskar har också antalet installationer av och kunder till Horisonten minskat.