Fyrlingen

Användarstöd

Vårt område är alla former av användarstöd i samband med val av system,  utbildning, kartläggning av anpassningsbehov, anpassning, test och driftstart.

Projektledning är en naturlig del av vår insats.

Parameterstyrda affärssystem är ofta omfattande och komplexa. Vi har stor erfarenhet och hjälper gärna till  med installation. Se menyval ”Kompetenser” för information om vilka affärsssystem och andra verktyg vi har särskilt kunnande om.

Vi arbetar gärna med användarnära verktyg för anpassning och komplettering av standardsystem. Till exempel framtagning av relevanta rapportbibliotek görs helst i nära samarbete med användarna.

Information till användare behövs alltid vid omfattande förändringar.  Det kan vara i form av  anvisningar, hjälptexter, utbildning, kombinationer av dessa eller andra former. Vi medverkar med att analysera, planera och genomföra informationsinsatser. Alltid i samarbete med användare.

Ibland passar inte standardutformningen. Standardsystemet behöver anpassningar. Dessa vara enkla att genomföra eller mer komplexa. Oavsett omfattning är det viktigt att ställa rätt krav på anpassningarna. På så vis undviker man onödigt omfattande anpassningar och sådana som inte passar ihop med systemet i övrigt. Vi hjälper till att ställa krav och ta fram specifikationer till utvecklarna.

Applikationsinriktad systemarkitektur är ett annat område där vi har omfattande erfarenhet och insikt.

Tester  är alltid viktiga. Även i ett standardsystem kan det inträffa att installationen inte fungerar riktigt som tänkt.  För att undvika sådana problem är det viktigt att testa. Både vid den primära installationen, anpassningar och releasebyten.